Regulamin

 

Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie warunków realizacji umowy.

Warunki realizacji umowy

 1.     Wszystkie czynności wykonywane są w drodze korespondencji mailowej. W przypadku udostępnienia numeru telefonu przez Zleceniodawcę, upoważnia on Zleceniobiorcę do przekazywania informacji dotyczących zamówienia w drodze sms.
 2.     Złożenie zamówienia jest skuteczne o ile zostanie złożone na formularzu znajdującym się http://www.webtimus.pl/pakiet-classic/ lub http://www.webtimus.pl/pakiet-jetpack/ albo http://www.webtimus.pl/pakiet_webtimus/  oraz Zamawiający dokona wpłaty zaliczki  na konto Zleceniobiorcy. Zaliczka stanowi kwotę wskazana na formularzu składanym podczas zamówienia.
 3.     Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie i zakresie wskazanym w formularzu. Termin ten nie obejmuje czynników, na które firma BwR STUDIO nie ma wpływu tj. propagacja domen klienta, stworzenie MX-ów poczty elektronicznej
 4.     Termin może zostać przedłużony o dodatkowy termin wynikający z dużej realizacji zleceń  u Zleceniobiorcy, w takim przypadku Zleceniobiorca informuje w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia o terminie realizacji. Brak rezygnacji przez Zleceniodawcę w terminie 24 godzin od uzyskania informacji o nowy terminie realizacji oznacza akceptację terminu.
 5.     Ewentualne ustalenia zmian w zakresie terminu lub zakresu są możliwe przed złożeniem zamówienia. Mogą być ustalone w drodze mailowej. Dla ich skuteczności konieczne jest ich potwierdzenie przez strony poprzez mail.
 6.     Termin podany w formularzu obowiązuje do pierwszej akceptacji. Poprawki obejmujące zmianę całego zakresu pakietów są wykonywane w takim samym terminie jak ten podany w formularzu. O terminie rozpoczęcia poprawek klient zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 48 godzin po ich otrzymaniu.
 7.   Zamawiający ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia w terminie 48 godzin uwag do dzieła w stosunku do przesłanego dzieła.
 8.   Barwy zamawianego dzieła mogą różnić się w zależności od kalibracji monitora.
 9.   Brak właściwego określenia przez Zlecającego przedmiotu umowy obciążą Zleceniodawcę i nie może zostać uchylone poprzez tryb zgłaszania uwag.
 10.   ,,Gwarancja do trzech razy sztuka” – Brak akceptacji dla dzieła przez Zleceniodawcę po zgłoszeniu dwóch poprawek oznacza obowiązek zwrotu zaliczki w      terminie 14 dni. Po stronie Zleceniodawcy nie powstają żadne inne roszczenia w stosunku do Zleceniobiorcy.
 11.     Przesłanie zrealizowanego zamówienia, do którego nie wpłynęły żadne uwagi lub brak zastrzeżeń do dzieła po dokonaniu poprawek oznacza wykonanie umowy.
 12.     Z chwilą zrealizowania umowy Zleceniobiorcy przysługuje prawo do wystawienia faktury i przesłania w oparciu o obowiązujący cennik na chwilę składania zlecenia.
 13.     Po uiszczeniu całości kwoty lub gdy zaliczka pokrywa w całości należność za dzieło, Zleceniobiorca przesyła na adres Zleceniodawcy wszystkie pliki z zawartością dzieła.
 14.     Wszelkie prawa autorskie do zamawianego dzieła należą po stronie Zleceniobiorcy, do momentu przesłania dzieła na adres Zleceniodawcy.
 15.     Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania dodatkowych czynności związanych z dziełem w oparciu o obowiązującym na chwilę dokonania czynności cennik
 16.     Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do wystawienia faktury i przesłania jej drogą mailową.

Szczegóły techniczne

    strony www są oparte na silniku WordPress z wykorzystaniem modułu Divi oraz Revolution Slider

 • strony www są przygotowane do samodzielnej edycji w zakresie zmieniania tekstów, grafik poprzez panel administracyjny WordPress
 • obsługa techniczna obejmuje pomoc w zarządzaniu panelem administracyjnym strony www, czyli: dodanie treści, dodanie lub zmiana fotografii
 • strony www znajdują się na serwerach BwR (dostawcą jest hekko.pl)
 • strony www mają maksymalnie 10 podstron

DANE FIRMY

ZADZWOŃ DO NAS

+48 784 306 664

+48 696 488 880

NASZA SIEDZIBA

Tomaszewicza 4/69, Łódź